Balik-bitay editorial cartoon by Bladimer Usi

25 Dec
Marami ang may gusto at marami ang may ayaw.... Lahat naman ng ating desisyon ay ayon sa karanasan ng bawat isa... Ngunit kung maibabalik ba ang bitay, mawawala na ang karahasan sa ating bansa? Kayo na po ang sumagot

Marami ang may gusto at marami ang may ayaw…. Lahat naman ng ating desisyon ay ayon sa karanasan ng bawat isa… Ngunit kung maibabalik ba ang bitay, mawawala na ang karahasan sa ating bansa? Kayo na po ang sumagot

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: