Dagdag-sahod na Hiling ng mga guro editorial cartoon by Bladimer Usi

25 Dec
Sila ang ikalawang magulang kung ituring natin dahil sa kanila natin ipinagkakatiwala ang ating mga anak!

Sila ang ikalawang magulang kung ituring natin dahil sa kanila natin ipinagkakatiwala ang ating mga anak!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: