Maagang Kampanya editorial cartoon by Bladimer Usi

2 Jan
Sila ngayon ang nagpapapansin kay Juan upang makaipon ng boto sa darating na eleksyon. May nagnininong sa kasal, binyag at kahit sa mga alagang hayop ni Juan ay pwede rin silang maging ninong. basta sila ay maiboto lamang.

Sila ngayon ang nagpapapansin kay Juan upang makaipon ng boto sa darating na eleksyon. May nagnininong sa kasal, binyag at kahit sa mga alagang hayop ni Juan ay pwede rin silang maging ninong. basta sila ay maiboto lamang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: