Website Hackers editorial cartoon by Bladimer Usi

19 Jan
Kung ginagamit lang sana nila sa mabuting paraan, malaki sana ang maitutulong nito sa pagsulong ng komunikasyon sa iba at sa paglago ng ekonomiya!

Kung ginagamit lang sana nila sa mabuting paraan, malaki sana ang maitutulong nito sa pagsulong ng komunikasyon sa iba at sa paglago ng ekonomiya!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: