Bigtime Price Hike editorial cartoon by Bladimer Usi

9 Feb
Ito ay hindi na nakakbibigla sa atin ang maga balita tungkol sa mga pagtaas ng mga bilihin matapos pasimulan ang pagtaas ng langis sa merkado

Ito ay hindi na nakakbibigla sa atin ang maga balita tungkol sa mga pagtaas ng mga bilihin matapos pasimulan ang pagtaas ng langis sa merkado

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: