Coal Fired Power Plant editorial cartoon by Bladimer Usi

15 Mar
Malaki at masama ang epekto sa kalusagan ang maidudulot nito kung sakaling magpatuloy ang power plant..

Malaki at masama ang epekto sa kalusagan ang maidudulot nito kung sakaling magpatuloy ang power plant..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: