‘Defense Sovereignty against China’ editorial cartoon by Bladimer Usi

27 Apr
Kung hinid sila madaan sa pakiusapan, dadaanin na lang sila sa tagaan! Medyo mapurol nga lang ang mga namumuno sa ating bansa!

Kung hinid sila madaan sa pakiusapan, dadaanin na lang sila sa tagaan! Medyo mapurol nga lang ang mga namumuno sa ating bansa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: