‘War Trade’ editorial cartoon by Bladimer Usi

3 Jun
sabi nga, ang mas mayamang bansa at maraming gamit na pandigma, siya ang mas kikilalanin at katatakutan sa buong mundo. pero sana ay pagtuunan ng pansin ang mga mamamayang nagugutom...

sabi nga, ang mas mayamang bansa at maraming gamit na pandigma, siya ang mas kikilalanin at katatakutan sa buong mundo. pero sana ay pagtuunan ng pansin ang mga mamamayang nagugutom…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: